Cac mau thiet ke nha dep, Sang Trong, Hien Dai nam 2022

Dự án

Home > Dự án ( > Page 2)

Nhà Anh Hùng

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Hùng
Địa điểm: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Diện tích: 18×20

Nhà Anh Pháp

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Pháp
Địa điểm: Phường Kim Long, Tp Huế
Diện tích: 7,5×15

Nhà Chị Liễu

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Liễu
Địa điểm: Phường Kim Long, Tp Huế
Diện tích: 5×17

Nhà Anh Nhật

Chủ đầu tư: Nhà anh Nhật
Địa chỉ: 4 Mai Thúc Loan
Diện tích: 100m2

Nhà Anh Trung

Chủ đầu tư: Nhà anh Trung
Địa chỉ: 10 Nhật Lệ
Diện tịch: 120m2

Nhà Anh Thương

Chủ đầu tư: Lê Văn Thương
Địa điểm: Phường Kim Long, Tp Huế
Diện tích: 6×15

Nhà Chị Nga

Chủ đầu tư: Hoàng Thanh Nga
Địa chỉ: Phường An Tây, Tp Huế
Diện tích: 5×13

Nhà Anh Bình

Chủ đầu tư: Lê Thanh Bình
Địa điểm: Phường An Tây, Tp Huế
Diện tích: 4,5×10

Nhà An Truyền

Chủ đầu tư: Nhà An Truyền
Địa chỉ: An Truyền
Diện tích: 110m2

Văn Phòng Generali

Chủ đầu tư: Đỗ Văn Biên
Địa điểm: Phường An Đông, Tp Huế
Diện tích: 6×18